Nr.274 - Budgetavis 2018

Sagsnr.: 17/22053

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

I lighed med tidligere praksis omdeles budgetavisen for det kommende år gennem lokalavisen Uge-Nyt.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med offentliggørelse af det vedtagne budget 2018 – 2021 er der udarbejdet en 4-siders avis.


Budgetavisen beskriver overordnet de nye initiativer, der indgår i det vedtagne budget 2018 – 2021.


Udover borgmesterens forord, økonomiafsnit om prioriteringer af finansiering, lagkagefigurer og takstoversigt er der tekster om fremtidens skoler, det sunde liv, de grønne steder og gode veje samt kort og godt om Fremtidens Fredensborg Kommune.


Budgetavisen er borgerrettet og vil blive distribueret primært via Uge-Nyt, men også at finde som bladre-pdf på fredensborg.dk/budget og på kommunens facebookside.


Budgetavisen uddeles på mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Budgetavisen vil udkomme i Uge-Nyt onsdag den 27. december, blive publiceret på fredensborg.dk/budget og på kommunens facebookside.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkendt med de faldne bemærkninger.