Nr.273 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Dagsordenen blev godkendt.