Nr.203 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 17/19210

 

Beslutningstema

204. Godkendelse af dagsorden - Lukket

205. Salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 - Lukket

206. Evt. salg af matr.nr. 4 gb Brønsholm  - Lukket

207. Gunderødvej 46 - planmæssige rammer, salgsstrategi, flytning af tennisanlæg - Lukket

208. Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid - Cafe Time Out og Fredensborg Hallen - Lukket

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

204. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

205. Salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 – Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

 

206. Evt. salg af matr.nr. 4 gb Brønsholm  - Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

207. Gunderødvej 46 - planmæssige rammer, salgsstrategi, flytning af tennisanlæg – Lukket

Godkender Plan,-Miljø,- og Klimaudvalget, Fritids – og Idrætsudvalget og administrationens indstillinger.


208. Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid - Cafe Time Out og Fredensborg Hallen - Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

Efter sagens behandling i Økonomiudvalget blev hele sagsfremstillingen åbnet. Sagen er vedhæftet som bilag til dette punkt.