Nr.203 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

204. Godkendelse af dagsorden - Lukket

205. Salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 - Lukket

206. Evt. salg af matr.nr. 4 gb Brønsholm  - Lukket

207. Gunderødvej 46 - planmæssige rammer, salgsstrategi, flytning af tennisanlæg - Lukket

208. Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid - Cafe Time Out og Fredensborg Hallen - Lukket