Nr.202 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orientering om leasing af bus

Orientering om rundkørsel ved Nivå

Orientering om Fredtoften Live

Orientering om slotsmarked

Samarbejde med Realdania

Orientering om organisatorisk ændring på børne – og voksenhandicapområdet