Nr.183 - Orientering om reglerne for foretræde i tiden op til kommunalvalget

Sagsnr.: 17/17101

 

Beslutningstema

Orientering om anvendelsen af reglerne for foretræde for fagudvalg og spørgetid i Byrådet i perioden op til kommunalvalget i november 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har vedtaget et ”Reglement for Byrådets spørgetid” og regler for foretræde for fagudvalgene ”Mød de politiske udvalg”.


Reglement for Byrådets spørgetid:

Efter dette reglement har enhver borger og erhvervsdrivende i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet og til at få spørgsmål besvaret i byrådets spørgetid.


Spørgsmål skal være administrationen i hænde senest onsdagen før et byrådsmøde, og spørgetiden afholdes umiddelbart før selve byrådsmødet.


Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalget.


Spørgetidsreglementet fremgår af kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/politik/spoergetid


Mød de politiske udvalg:

Efter dette reglement kan enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen for et møde i de politiske fagudvalg og § 17, stk.4-udvalg, få foretræde for udvalget.


Anmodningen om foretræde skal være administrationen i hænde senest 2 hverdage forud for mødet. Udvalgsformanden vurderer, eventuelt efter en dialog med den borger mv., der har ønsket foretræde, om foretrædet er relevant.


I forhold til foretræde i perioden op til kommunalvalget er administrationen blevet opmærksom på, at Byrådet den 27. oktober 2014 i forbindelse med den seneste revision af reglementet besluttede, at spærretiden op til valg fremadrettet kun gælder spørgetid i Byrådet og ikke for foretræde i fagudvalgene.


Der er således ikke umiddelbart noget til hinder for, at der i perioden op til kommunalvalget er foretræde for fagudvalg og § 17, stk.4-udvalg. Det er dog fortsat op til udvalgsformanden at vurdere, om foretrædet er relevant.


Reglerne for foretræde fremgår af kommunen hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/moed-et-udvalg

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.