Nr.178 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg

Sagsnr.: 17/17888

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Fra hovedudvalget deltager næstformand og fællestillidsrepræsentant Claes Kastbjerg (DLF), arbejdsmiljørepræsentant Vibeke Bonde (DLF) og fællestillidsrepræsentant Jan Vangmand (BUPL).


Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for økonomiudvalget på en række personalepolitiske emner.


Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Økonomiudvalget drøftede og noterede sig MED repræsentanternes synspunkter.