Nr.177 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Dagsordenen blev godkendt.