Nr.92 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 92. Hans Nissen (A) var fraværende under punkt 92-95.