Nr.118 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

119. Godkendelse af dagsorden - Lukket

120. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 - 123 - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

120. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 – 147 og 101 - 123 - Lukket

Økonomiudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med et salg til en privat investor.