Nr.218 - Orientering

Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Drøftelse om møde med mobilselskaber

Orientering om henvendelse vedr. køb og salg

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Orientering taget til efterretning.