Nr.211 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2017 - ØK

Sagsnr.: 16/16709

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Økonomiudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30


Mandag den 23. januar

Mandag den 20. februar

Mandag den 20. marts

Tirsdag den 18. april

Mandag den 22. maj

Mandag den 12. juni

Mandag den 28. august + 1. behandling

Mandag den 18. september + 2. behandling

Mandag den 23. oktober

Mandag den 20. november

Mandag den 11. december


Mødedatoerne er foreslået ud fra praksis om, at Økonomiudvalgsmøderne afholdes på den 3. mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferie.


Øvrige møder i komiteer, råd, m.m. vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.


Alle de fagudvalg, der pr. den 13. september har drøftet sagen har godkendt mødedatoerne for eget udvalg. Det drejer sig om Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Miljø og Klimaudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget samt Social- og Seniorudvalget.


Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats, Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Handicaprådet drøfter forslaget på møderne i september.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentligjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

  1. At forslag godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.