Nr.210 - 2. behandling af budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 16/24668

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2017-2020. Herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.

 

Der foreligger til 2. behandling to budgetforslag for budget 2017-2020. Dels ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Dels andet ændringsforslag fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale. Begge forslag tager udgangspunkt i budgetvurderingen, som lå til grund for budgettets 1. behandling af budget 2017-2020.

 

Budgetforliget mellem de 8 partier er vedlagt sagen i bilag 1a. Af bilag 1b – 1c fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget fremsendt af budgetforligspartierne: bevillingsoversigt og en flerårsoversigt. Oversigt over ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for budgetforliget fremgår af bilag 1d.

 

Ændringsforslaget fra Liberal Alliance og Frie Liberale er vedlagt i bilag 2.

 

Som en del af budgetvedtagelsen skal byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettet som er fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Hidtil har vurderingen af selvbudgettering for 2017 vist at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er det mest fordelagtige. KL har netop udmeldt nye vækstskøn for udskrivningsgrundlaget, hvorfor det er nødvendigt at foretage nye beregninger for provenuet ved selvbudgettering. Administrationen vil derfor i dagene op til økonomiudvalgsmødet beregne og vurdere de nyeste meldinger fra KL i forhold til en samlet vurdering af selvbudgettering for 2017. Vurderinger og beregninger vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmødet.

 

Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en kirkeskatteprocent på 0,60 pct. Det er en nedsættelse af kirkeskatten på 0,02 procentpoint i forhold til 2016. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 3.

 

Af bilag 4 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2016 forlægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

 

Eventuelle høringssvar fra handicapråd og seniorråd vil blive udleveret på økonomiudvalgets møde.

 

 

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget vedtager et budgetforslag for 2017-2020, der oversendes til byrådets 2. behandling
  2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. At kirkeskatten fastsættes til 0,60 pct. i 2017
  4. At personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift fastsættes
  5. At byrådet på mødet i november 2016 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2017-2020.
  6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL-justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016

 

Høringssvar fra seniorrådet indgik i sagens behandling.

 

Økonomiudvalget stemte om ændringsforslaget fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale.

 

For stemte:

 

1: Liste I

 

Imod stemte:

 

8: Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste V, Liste O og Liste Ø.

 

Forslaget faldt dermed.

 

Efterfølgende stemte Økonomiudvalget om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (Budgetforliget).

 

For stemte:

 

8: Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste V, Liste O og Liste Ø.

 

Imod stemte:

 

1: Liste I

 

Forslaget blev dermed vedtaget og anbefales af Økonomiudvalget til godkendelse.

 

Økonomiudvalget indstiller, at de to reserver på anlæg og drift samles i en samlet reserve på driften.


Økonomiudvalget indstiller, at der foreløbigt flyttes 20 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2019, da der er modtaget en ny foreløbig betalingsplan for det nye plejecenter.


Økonomiudvalget indstiller, at der anvendes statsgaranterede lån.