Nr.208 - Godkendelse af dagsordenen

Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Dagsordenen blev godkendt.