Nr.246 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

247. Eventuelt salg af strandarealet, Gl. Strandvej 169 - Lukket

248. Rengøring - valg af leverandør på den centrale rengøringsaftale - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

247. Strandgrunden udbydes ikke til salg, og det tydeliggøres, at der er tale om offentligt areal.


248. Anbefaler administrationens indstillinger.

Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.