Nr.222 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Dagsordenen blev godkendt.