Nr.277 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

278. Erhvervelse af Posthusejendommen, Humlebæk Center 44 - Lukket

279. Orientering om salg af fast ejendom - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

278. Anbefaler administrationens indstilling.

279. Orienteringen taget til efterretning.