Nr.274 - Beskæftigelsesplan 2017-2018

Sagsnr.: 16/17788

 

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2017-2018 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2017-2018 i Fredensborg Kommune.


Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.


Helt overordnet vil et bærende element i beskæftigelsesindsatsen være at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper.

Beskæftigelsesplan 2017-2018

Beskæftigelsesplan 2017-2018 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Planen er toårig, idet det er de lange seje træk, der skal til på beskæftigelsesområdet.

 

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på denne måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder fire mål fra Beskæftigelsesministeren, et overodnet lokalpolitisk mål, og fire særlige lokale pejlemærker de kommende år. Hertil kommer syv konkrete mål, på baggrund af de investeringsstrategier der igangsættes, og som Byrådet har vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020.

 

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2017-2018

I 2017 og 2018 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de syv vedtagne investeringsstrategier.

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At beskæftigelsesplan 2017-2018 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-11-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.