Nr.272 - Forslag om erhvervssejlads til Hven

Sagsnr.: 16/21112

 

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til forslag om erhvervssejlads til Hven fremsat af ejerne af M/S Havhesten af Nivå stilet til Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

På møde i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark d. 18. august 2016 tilkendegav bestyrelsen, at de er positivt stemt overfor ideen med erhvervssejlads til Hven.

 

Før end at driftsbestyrelsen kunne afgive endelig udtalelse i sagen, anbefalede bestyrelsen, at Jens og Rasmus Hansen, M/S Havhesten af Nivå, udarbejdede et oplæg indeholdende økonomien i forbindelse med udvidelse af K-broen, skitsetegninger samt overordnet koncept for sejladsen.

 

Oplægget samt tidligere sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark afgav udtalelse i sagen på møde d. 11. oktober 2016.

 

Beslutning i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark er positivt stemt for forslaget om sejlads til Hven og anbefaler derfor,

 

at sagen oversendes til videre behandling i Fritids- og Idrætsudvalget, samt

at en eventuel etablering af havneplads finansieres af ”Opsparing til større udviklingstiltag.

 

Administrationens bemærkninger

Såfremt Fritids- og Idrætsudvalget godkender, at der etableres en havneplads til erhvervssejlads til Hven, skal der jf. kommunens indkøbs- og udbudspolitik indhentes tre tilbud på opgaven (i bilag 4 fremgår et enkelt tilbud på opgaven).

 

Erhvervssejlads til Hven vil omfatte sejlads i fartøj, der kan medtage op til 12 personer.

 

Såfremt Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, at finansieringen af de ca. 60.000 kr. ekskl. moms skal ske via Nivå Havns opsparede midler, skal det endeligt godkendes af Byrådet. De opsparede midler på Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto udgør 2.848.703,61 kr. pr. ultimo oktober 2016.

Bevilling

Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling, medtages den bevillingsmæssige ændring i budgetrevisionen 30/11-2016.

Kompetence

  1. At Fritids- og Idrætsudvalget godkender, at der etableres en havneplads til erhvervssejlads til Hven.
  2. At såfremt indstilling 1 godkendes, anbefales det overfor Byrådet, at der frigives 60.000 kr. til opgaven fra Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto. Bevillingsændringen medtages i budgetrevisionen 30/11-2016.

Indstilling


  1. Administrationens indstilling vedtaget.
  1. Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet jf. punkt 1.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-11-2016


  1. Administrationens indstilling vedtaget.
  1. Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet jf. punkt 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstillinger.