Nr.255 - Revidering af MED-aftale

Sagsnr.: 16/12194

 

Beslutningstema

Godkendelse af revideret MED-aftale

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedudvalget besluttede på møde den 10. februar 2016 at genforhandle kommunens MED-aftale.


Baggrunden for dette var, at kommunen havde modtaget en henvendelse fra Forhandlingsfællesskabet omkring en vurdering af MED-aftalen i forhold til organisering af arbejdsmiljøet. I arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelse var der sket en række ændringer efter indgåelse af MED-aftalen i 2010, som gav anledning til mulig genforhandling af aftalen.


I forbindelse med genforhandlingen blev der udpeget et forhandlingsorgan med bred repræsentation fra de faglige organisationer samt ledelsesrepræsentanter.


I den reviderede MED-aftale er der indarbejdet et nyt afsnit om organisering af kommunens arbejdsmiljø (kapitel 4).


Herudover er der kun foretaget få redaktionelle ændringer/opdateringer.


Hovedudvalget har med baggrund i en enig indstilling fra Forhandlingsorganet godkendt den reviderede MED-aftale på sit møde den 12. oktober 2016.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender revideret MED-aftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Godkender administrationens indstilling.