Nr.250 - Økonomisk Orientering - Oktober 2016

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. oktober 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.

Status for drift og anlæg

Drift
Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af oktober 78,6 pct.,  hvilket er 1,8 procentpoint lavere end på samme tidspunkt sidste år. Forbruget var 1.911 mio. kr. ved udgangen af oktober i år mod 1.902 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Da budget 2016 indeholder overførsler fra såvel 2014 som 2015 er forbrugsprocenten for 2016 dog lavere end for 2015.

Anlæg

Ved udgangen af oktober 2016 er der realiseret anlægsudgifter for 22,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 19,8 mio. kr. Anlægsforbruget er lavt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det forventes at 30 mio. kr. overføres til 2017 i forbindelse med budgetrevision 30.11.2016.


Tabel 1 Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

oktober 2015

oktober 2016

Drift

80,4

78,6

Anlæg

75,9

3,5Kommunens likviditet
Kommunens likviditet er ved udgangen af oktober 2016 108,5 mio. kr. Likviditeten er således steget med 9,6 mio. kr. siden udgangen af september, hvor den var 98,9 mio. kr. Siden starten er af 2016 er kommunens likviditet steget med 73,5 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 7,4 mio. kr.

Tabel 2 Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

oktober 2015

januar 2016

oktober 2016

Likviditet

24,1

39,9

108,5


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. oktober 2016


Bevillingsreserver

Efter vedtagelsen af budget 2017-20 er bevillingsreserverne på 30 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Tabel 3 Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

20

20

20

Anlægsreserven

0

10

10

10


Folketal
Kommune folketal var per 1. november 2016 40.426 borgere.
Folketallet er øget med 52 borgere siden starten af september.
Forøgelsen er et resultat af en nettotilflytning på 64 personer og et fødselsunderskud på 12 personer.  

Tabel 4 Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

oktober 2016

november 2016

Folketal

39.739

40.080

40.374

40.426


Tabel 5 Ændringer i folketallet fra 3. oktober til 1. november 2016

 

Ændring

Tilflytning

342

Fraflytning

-278

Fødsel

21

Dødsfald

-33

Befolkningstilvækst

52

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Orienteringen  blev taget til efterretning.