Nr.249 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Dagsordenen blev godkendt.