Nr.85 - Sager behandlet på lukket møde

Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Sag nr. 86 ”Humlebæk Center 44 – begæring om overtagelse”


Sag nr. 87 ”Humlebæk Center 40-43, Muligheder for udbud”


Sag nr. 88 ” Eventuel salg af Mariehøj 479”


Sag nr. 89 ” ”Salg af antenneanlæg”


Sag nr. 90 ”Aftale om brugsret til areal ved Højsager Mølle”


Sag nr. 91 ”Genbesættelse af direktørstilling (Afløser for Trine Holmberg)”

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Sag nr. 86 ”Humlebæk Center 44 – begæring om overtagelse”
Anbefaler administrationens indstillinger pkt. 1-3


Sag nr. 87 ”Humlebæk Center 40-43, Muligheder for udbud”

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder forslag til oplæg.


Sag nr. 88 ” Eventuel salg af Mariehøj 479”

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 89 ” ”Salg af antenneanlæg”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 90 ”Aftale om brugsret til areal ved Højsager Mølle”

Sagen blev udsat.


Sag nr. 91 ”Genbesættelse af direktørstilling (Afløser for Trine Holmberg)”
Godkender administrationens indstillinger med de faldne bemærkninger.