Nr.65 - Økonomisk Orientering - Februar 2016

Sagsnr.: 11/20112

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 29. februar 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo februar fremgår af tabellen nedenfor.
Budgettet er inklusiv budgetrevisionen per 30. november 2015 men eksklusiv overførsler fra 2015.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo februar 2016

Økonomi (forbrug i procent)

Februar 2015

Februar 2016

Drift

14,6

15,2

Anlæg

12,4

7,3

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

Likviditet

16,5

47,4

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

6,1

5,9

Lønforbrug

16,4

16,1


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af februar 15,2 pct.
Dette er 0,6 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2015 og 1,5 procentpoint lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet(der vil give en forbrugsprocent på 16,7 pct.).

På anlægsområdet er forbrugsprocenten 7,3 pct. mod 12,4 pct. på samme tidspunkt i 2015. Målt i absolutte tal er der et nettoforbrug på 7,3 mio. kr. mod 8,7 mio. kr. ved udgangen af februar 2015.

Likviditeten er ved udgangen af februar 47,4 mio. kr.
Ved udgangen af februar 2015 var kommunens likviditet 16,5 mio. kr. Likviditeten er således øget med 30,9 mio. kr. i løbet af det seneste år. Fredensborg Kommune har en målsætning om at likviditeten bør være 60 mio. kr. svarende til 1.500 kr. per indbygger.

 Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 7. marts 2016
I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016-20. I 2016 er drifts- og anlægsreserven lagt sammen til en reserve på 8,7 mio. kr.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2016

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

8.700

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

8.130

10.000

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet. Folketallet var per 1. marts 2016 40.072. Folketallet er således faldet med 8 personer siden årsskiftet.

Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

Primo 2016

1. Februar 2016

1. Marts 2016

Folketal

39.739

40.080

40.091

40.072
Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.