Nr.61 - Godkendelse af dagsordenen

Thomas Bak (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Dagsordenen blev godkendt. Borgmesteren deltog ikke under punkt 61, 72-78, hvor viceborgmesteren ledte mødet.