Nr.142 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Sag nr. 143 ”Bedømmelse – Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter


Sag nr. 144 ”Humlebæk Center 40-41, planmæssige rammer for salg


Sag nr. 145 ”Salg af areal på Ullerød Banevej”


Sag nr. 146 ”Udleje af kommunale arealer til mobilantenner og mobilmaster”


Sag nr. 147 ”Orientering om retssag”


Sag nr. 148 ”Ansættelse af direktør”

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Sag nr. 143 ”Bedømmelse – Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.


Sag nr. 144 ”Humlebæk Center 40-41, planmæssige rammer for salg

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 145 ”Salg af areal på Ullerød Banevej”

Godkender administrationens indstilling.Sag nr. 146 ”Udleje af kommunale arealer til mobilantenner og mobilmaster”

Sagen blev udsat


Sag nr. 147 ”Orientering om retssag”

Orienteringen blev taget til efterretning.


Sag nr. 148 ”Ansættelse af direktør”

Økonomiudvalget anbefaler ansættelsesudvalgets indstilling.