Nr.136 - Fotokonkurrence - Vandreudstilling om Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/10075

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om en fotokonkurrence blandt borgerne i Fredensborg Kommune med efterfølgende visning af de indkomne fotos på fredensborg.dk, facebook og som en vandreudstilling til efteråret.

Sagsfremstilling og økonomi


Målet med fotokonkurrencen er at få borgernes egen fortælling om Fredensborg Kommune.


I forbindelse med dialog om planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” har borgere i kommunen været inddraget på en mere involverende måde end hidtil. Kommunens fem facebook-profiler har samtidig sat fokus på dialogen. I dag har kommunen mere end 2.500 følgere.


I forlængelse af italesættelsen af de fire bysamfund og landet ønsker vi gennem fotos at ”fortælle Fredensborg Kommune”. Under overskriften ”Fortæl Fredensborg Kommune” vil vi opfordre borgerne til visuelt at byde ind på følgende områder: ”Hvad er dit bedste sted” ”Hvad er Fredensborg Kommune alias Nivå, Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg og landet” eller ” hvad er et godt motiv på det gode liv.”


Målet er at flest mulige kan deltage og flest mulige kan få indblik i de mange fotos/ fortællinger rundt om fra kommunen.


Konkurrencens betingelser
Konkurrencen løber i månederne juli og august. Det er i sommerperioden, hvor det formodes, at mange benytter ferietiden til at tage fotos af natur, sport, fritid og oplevelser generelt.


Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til senere brug af alle deltagende fotos ligesom vi foreholder os retten til at udelukke fotos, der ikke skønnes at opfylde konkurrencebetingelserne.

Vinderne af konkurrencen vil blive kåret blandt de 15 bedste billeder.
Et dommerpanel bestående af borgmester, repræsentant fra Nivaagaard Malerisamling, kommunaldirektør m.fl. vil vælge de 3 bedste billeder.

Der gives præmier i form af gavekort til henholdsvis Louisiana, Nivaagaards Malerisamling, Humle Bio, Mikkelborg Is og Ishuset ved Sørup.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Fotokonkurrencen ”Fortæl Fredensborg Kommune – en fælles fortælling” vil blive fulgt op af:

·         En samlet præsentation af alle indsendte fotos i et album på Fredensborg Kommunes hjemmeside

·         Udvalg af billederne – enten enkeltvis eller tematisk - på kommunens  fem overordnede facebooksider

·         De 20 bedste fotos vil i perioden oktober – november turnere rundt i kommunen som vandreudstilling. Det vil være på bibliotekerne, Humlebæk Idrætscenter, Nivaagaard Malerisamling, Medborgerhuset Egedal.

Indstilling

1. At økonomiudvalget tager fotokonkurrencen ”Fortæl Fredensborg Kommune” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Godkender administrationens indstilling.