Nr.134 - Revidering af Personalepolitik

Sagsnr.: 16/9374

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tilrettet personalepolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Personalepolitikken blev udarbejdet i 2007 efter kommune sammenlægningen og vedtaget i 2008, samt revideret faktuelt i 2012.  

 

Jævnfør Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og eventuelt revidering minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år. Det er Byrådet, der godkender eventuel revidering af de enkelte politikker. Drøftelserne vedrørende Personalepolitikken tager udgangspunkt i Kommunens Hovedudvalg.

 

Hovedudvalget har på møde i januar drøftet og taget stilling til målsætning og proces for revidering af politikken. Hovedudvalget besluttede, at administrationen i samarbejde med personalepolitisk tænketank tilretter og justere personalepolitikken i forhold til faktuelle ændringer og sprogmæssige justeringer.

 

Den reviderede personalepolitik er godkendt i Hovedudvalget den 11. maj 2016.

 

Byrådet forelægges revideringen af Fredensborg Kommunes personalepolitikken til endelig godkendelse.

 

Personalepolitikkens temaer

Personalepolitikken definerer værdier og holdninger for det at være ansat i Fredensborg Kommune.

 

Personalepolitikken består af ti temaer, der beskriver hvad det vil sige at være ansat på en af kommunens arbejdspladser samt om fundamentet og forventningen til det gensidige samarbejde. De ti temaer er:

 

 • Sammen om arbejdet
 • Løn og medarbejdergoder
 • De bedste medarbejdere
 • Velkommen på holdet
 • Blik for dine behov
 • Livslang læring
 • Vi tager ansvar for hinanden
 • Bevar dig vel
 • En arbejdsplads med nærvær
 • At lede mennesker

 

Den reviderede personalepolitik kan ses af bilag 1.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at den reviderede version af personalepolitikken godkendes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At den reviderede personalepolitik godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler administrationens indstilling.