Nr.130 - Øresundshjemmet - garanti for lån til vinduesudskiftning

Sagsnr.: 16/12115

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til Øresundshjemmets ansøgning om godkendelse af lån med kommunal garantistillelse til finansiering af vinduesudskiftning.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Lejerbo har den 27. april 2016 fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af en 30-årig realkreditbelåning på 1.972.000 kr. til finansiering af nye vinduer på Øresundshjemmet. Der ansøges samtidigt om 100 % kommunal garanti for lånet.Øresundshjemmet har 48 ældreboliger med et samlet areal på 2.463 m2.


Lejen udgør pr. 1. maj 2016 1.519,91 kr. pr. m2.


Vinduesudskiftningen vil medføre en lejeforhøjelse på 2,68 % svarende til 40,74 kr. pr. m2. Lejen efter vinduesudskiftningen vil herefter udgøre 1.560,62 kr. pr. m2. En bolig på 45 m2 vil herefter stige fra 5.700 kr. pr. måned til 5.850 kr. pr. måned.


Lejerbo oplyser, at et ekstraordinært beboermøde den 21. april 2016 har godkendt vinduesudskiftningen og den deraf følgende lejeforhøjelse.


Administrationen bemærker, at vinduesudskiftningen ikke vil kunne foretages uden kommunal garanti for låneoptagelsen.

Bevilling

Den ansøgte kommunale garantistillelse på 1.972.000 kr. vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, særligt § 29, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at den ansøgte låneoptagelse på 1.972.000 kr. godkendes.
  2. at kommunen påtager sig garanti for hele låneoptagelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.