Nr.123 - Opfølgning på Budgetseminar 29. april - og den videre proces

Sagsnr.: 16/948

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Vedtagelse af beslutningerne på budgetseminaret 29. april 2016 vedrørende den videre proces frem mod budgetseminariet den 26.-27. august.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 29. april 2016 blev årets første budgetseminar vedr. budget 2017 – 2020 afholdt. Administrationens 1. budgetvurdering dannede grundlag for de politiske drøftelser:

1.  At der arbejdes indenfor rammerne af et uændret budgetniveau.

2.  At anlægsniveauet fra 2020 fastsættes til 90 mio. kr. årligt.

3.  At drifts- og anlægsreserven til sammen øges til 30 mio. kr. årligt til at håndtere usikkerhederne i budgettet.

4.  At administrationen får til opgave at finde forslag til besparelser på minimum 40 mio. kr. årligt inden for servicerammen, således driftsudgifterne ikke overstiger servicerammen.

5.  At såfremt byrådet ønsker råderum til nye politiske initiativer på driftsbudgettet, skal der findes modsvarende besparelser på driftsbudgettet.


Materialet blev efter budgetseminariet gjort tilgængeligt på hjemmesiden.


Seniorrådet har på deres møde den 9. maj fået en orientering om budgetvurderingen. Handicaprådet vil ligeledes på deres møde den 26. maj få en orientering om budgetvurderingen. Seniorråd og Handicapråd har mulighed for at komme med høringssvar.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At anbefalingerne fra administrationens 1. budgetvurdering danner grundlag for budgetseminaret i august 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Kommentar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling.