Nr.122 - Forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse

Sagsnr.: 16/13710

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har anmodet om at følgende sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”SF, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår: At Økonomiudvalget pålægger administrationen at udarbejde forslag til politik om følgende:

At Fredensborg kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med, samt investere i firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Kommunen kan f.eks. årligt udtage 5-10 af kommunens af leverandører til kontrol for skattely-aktiviteter og/eller medvirken til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.


Begrundelse


Kommunale skattekroner skal ikke gå til virksomheder, der har penge i skattely.


Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massivt skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulationer en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi og meget mere udbredt end tidligere antaget. Den har også afsløret, at blandt andet Nordea og Jyske Bank har hjulpet kunder til gemme penge i selskaber og dermed at undgå at betale skat.

SF finder det bekymrende og udtryk for dårlig bankmoral.


Som kommune, der forvalter borgernes skattepenge, har byrådet ansvaret for, at kommunen ikke bruger skattekroner til at handle, samarbejde eller investere i virksomheder, som bidrager til skatteunddragelse.


Erhvervslivet har en interesse i fair konkurrence, hvor ingen snyder for skat for derved at sikre sig selv og virksomheden bedre vilkår end lovlydige selskaber.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget besluttede, at der fremlægges en sag herom til økonomiudvalgsmødet i efteråret 2016.