Nr.121 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Kommunens Hovedudvalg

Sagsnr.: 16/13123

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

 

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.

 

Derfor deltager Kommunens Hovedudvalg i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

 

Medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget er næstformand Claes Kastbjerg FTR for DLF, Tina Samson FTR for HK samt arbejdsmiljørepræsentant Lars Bo Nielsen.

 

Emnet er overordnet budget 2017-20, og medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.

 

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

 

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED aftale.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har drøftelse med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med repræsentanterne fra hovedudvalget.