Nr.171 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 172 ”Udbud af rengøring og vinduespolering”


Sag nr. 173  ”Endrupvej 16-20 – stillingtagen til købstilbud”


Sag nr. 174 ”Salg af areal til nyt Pleje-og Rehabiliteringscenter mm.”


Sag nr. 175 ”Salg af ejendomme”


Sag nr. 176 ”Orientering om status for salg af fast ejendom”


Sag nr. 177  ”Midlertidige boliger til flygtninge”


Sag nr. 178 ”Kommunens brug af ejendomsmæglere”

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Sag nr. 172 ”Udbud af rengøring og vinduespolering”

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 173  ”Endrupvej 16-20 – stillingtagen til købstilbud”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 174 ”Salg af areal til nyt Pleje-og Rehabiliteringscenter mm.”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 175 ”Salg af ejendomme”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 176 ”Orientering om status for salg af fast ejendom”

Orienteringen blev taget til efterretning.


Sag nr. 177  ”Midlertidige boliger til flygtninge”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 178 ”Kommunens brug af ejendomsmæglere”

Orienteringen blev taget til efterretning.