Nr.170 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Status på beredskabet

Deltagelse af ny politidirektør ved kommende lukkede byrådsmøde

Økonomiaftale mellem KL og regeringen vedr. kommunernes økonomi