Nr.160 - Lundegården ansøger om godkendelse af låneoptagelse med garanti

Sagsnr.: 16/13843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra den almene ældreboligafdeling Lundegården om optagelse af lån med kommunal garantistillelse til finansiering af renovering 10 kviste.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Domea Fredensborg, har den 12. maj 2016 på vegne af afdeling 6807, Lundegården (også kendt som ældreboligerne på Christian Borcksvej i Fredensborg) ansøgt kommunen om godkendelse af en låneoptagelse på 986.853 kr. med kommunal garanti til finansiering af renovering af 10 kviste.
I ansøgningen oplyser boligselskabet, at projektet, der er godkendt af afdelingsmødet omfatter følgende udgifter:


Byggesagens anlægsbudget andrager

Kr.

Håndværkerudgifter

750.000

Totalrådgivning

110.000

Låneudgifter, omkostninger mv.

126.853

I alt inkl. moms

986.853


Anlægsudgifterne ønskes finansieret med et 30-årigt fastforrentet kontantlån i BRF Kredit på 986.853 kr.


BRF Kredit har oplyst, at lånetilbuddet forudsætter en 100 % garanti fra kommunen, da afdelingens nuværende belåning og huslejeindtægter ikke giver mulighed for låneoptagelse uden garanti.


Det fremgår af ansøgningen, at gennemførelsen af projektet vil medføre en lejeforhøjelse på 1,7 %. Huslejen udgør pt. 1.230 kr. pr. m2 pr. år.


En lejlighed på 54 m2 vil herved stige fra 5.535 kr. pr. måned til 5.629 kr. pr. måned.


Byggeriet påtænkes gennemført i perioden 1. august til 31. oktober 2016.


Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at der kan opnås den angivne realkreditfinansiering, hvilket kun kan opnås, såfremt kommunen påtager sig at garantere for lånet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantistillelse for lån til almene boligafdelinger påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kommunen godkender Lundegårdens optagelse af realkreditlån på 986.853 kr. til finansiering af renovering af 10 kviste.
  2. At kommunen påtager sig at garantere for 100 % af realkreditlånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.