Nr.150 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O)

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Flemming Rømer (O) var fraværende under punkt 150.