Nr.7 - Evaluering af budgetprocessen for budget 2016-19

Sagsnr.: 15/30643

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2016-19 og drøfter den fremadrettede linje for den kommende budgetproces for 2017-20.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetprocessen for 2016-19 var pga. folketingsvalget noget mere komprimeret end ellers. Budgetmappen blev, til trods for den kortere proces, mere omfangsrig end materialet sidste år.

 

Der er på budgetseminarerne arbejdet med såvel proces som formidling, ligesom der de sidste mange år har været afholdt en spørgetime med henblik på at få afklaret mere tekniske spørgsmål. Da det er vanskeligt at formidle især de mere komplekse økonomiske sammenhænge og handlemuligheder.

 

Budgetprocessen og de politiske spørgsmål i forbindelse hermed har vist, at der er en risiko for, at materialet bliver for omfangsrigt. Det giver anledning til at revurdere om budgettet med fordel kunne ”serveres” på anden vis for byrådet. Her tænkes dels på formidlingen dels på hvor omfattende materialet skal være.

 

Administrationen foreslår derfor, at der overvejes en model, hvor budgetmaterialet i endnu højere grad alene omfatter en budgetvurdering med administrationens vurdering af den økonomiske situation, anbefalinger og de politiske handlemuligheder samt opfølgning på politiske bestillinger. 

 

For at tydeliggøre budskaberne i budgetmaterialet foreslås endvidere, at der forud for aprilseminariet forsøges med at forlænge byrådets læsnings- og bearbejdningsperiode. De to uger op mod budgetseminariet foreslås benyttet til, at der for hvert af partigrupperne (de små partier slås sammen) afholdes informations- og spørgemøder, hvor der vil være mulighed for at gå mere i dybden med budgetmaterialet og hvor partierne får mulighed for at stille spørgsmål til netop det der optager gruppen. Efterfølgende evaluerer byrådet om denne proces ønskes gentaget til budgetseminariet i august.

 

Herudover tænkes, at hvert parti får tilknyttet en økonomikonsulent, som vil kunne besvare spørgsmål eller bibringe svar til forståelse af den grundlæggende økonomi igennem hele budgetprocessen frem til budgettets vedtagelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter sagen.
  2. At Økonomiudvalget tager stilling til om der i fremtiden laves en læse- og bearbejdningsperiode, hvor partigrupperne informeres og spørger ind til budgetmaterialet.
  3. At Økonomiudvalget tager stilling til om hvert parti tilknyttes en økonomisk konsulent til brug for forståelsesmæssige spørgsmål til kommunens økonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.