Nr.5 - Økonomisk Orientering - December 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 31. december 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo december fremgår af tabellen nedenfor. Forbruget er eksklusiv supplementsperioden og budgettet er før budgetrevisionen per 30. november 2015.  

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo december 2015

Økonomi (forbrug i procent)

December 2014

December 2015

Drift

98,3

97,8

Anlæg

68,2

60,2

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

 

 

Likviditet

21,9

34,6

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

5,1

4,7

Lønforbrug

100,0

96,5


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af december 97,8 pct. Dette er 0,5 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2014. Det er dog for tidligt at sige om dette også vil være tilfældet efter regnskabsafslutning, da forskellen er marginal og der stadig kan ske en del i supplementsperioden.

På anlægsområdet er forbrugsprocenten 60,2 pct. dette er noget under niveauet i 2014 hvor den var 68,2. Forbrugsprocenten synes umiddelbart meget lav, idet at det kun er supplementsperioden resterer. Det er dog vigtigt at bemærke at Budgetrevision 30-11-2015 medfører en reduktion af anlægsbudgettet med 25,3 mio. kr., efter denne korrektion er forbrugsprocenten 82,1 pct.

Likviditeten er ved udgangen af 2015 34,6 mio. kr. mod 21,9 mio. kr. ved udgangen af 2014, likviditeten er således øget med 12,7 mio. kr. over det seneste år. Likviditeten er vokset siden udgangen af maj 2015 hvor den var lavest med 10,1 mio. kr.

Figur 1. Udvikling i Kommunens likviditet frem til 4. januar 2016

I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2015 til 2019. I forhold til økonomisk orientering for oktober er anlægsreserven for 2017 reduceret med 1,87 mio. kr. som er afsat til grundkapitallån til udvidelse af ”Stejlepladsen II”.


Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

30.000

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

8.130

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet, som fremgår af tabel 3. Folketallet var per 1. januar 40.080. Folketallet i Fredensborg Kommune er således øget med 341 i løbet af 2015.


Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

2. Oktober 2015

1. November 2015

1. Januar 2016

Folketal

39.739

40.011

40.077

40.080
Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.