Nr.18 - Toftegårdsvænget - Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg F34-1

Sagsnr.: 15/21502

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Tillæg til Lokalplan F34-1, – Et område ved Asminderødgade, delområde 1.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2015 at fremlægge forslag til lokalplantillæg F34-1, – Et område ved Asminderødgade, delområde 1.


Lokalplantillægget går ud på at områdets anvendelse ændres fra pensionistboliger til almindelige boliger.


Høringsperioden var fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015. I høringsperioden er der indkommet ét positiv høringssvar.


Administrationen forelægger derfor tillæg til lokalplanen til endelig vedtagelse.


Forslag til Lokalplantillæg F34-1, Et område ved Asminderødgade delområde er vedlagt. (Bilag 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan F34-1 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Tillæg til Lokalplan F34-1, Et område ved Asminderødgade, delområde 1 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.