Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Dagsordenen blev godkendt. Sag 25 blev taget af med henvisning til beslutningen i Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.


Økonomiudvalget besluttede, at sag 30 åbnes, men at bilag 1 fortsat er lukket, da der er tale om et internt arbejdsdokument.