Nr.57 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 58 ”Nivå Center”


Sag nr. 59 ”Eventuel salg af ejendom på Endrupvej, Fredensborg”


Sag nr. 60 ”Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Sag nr. 58 ”Nivå Center”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 59 ”Eventuel salg af ejendom på Endrupvej, Fredensborg”
Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 60 ”Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”
Godkender administrationens indstillinger.