Nr.48 - Evaluering af loppemarked ved Humlebæk station

Sagsnr.: 14/18924

 

Beslutningstema

Evaluering af sæson 2015 samt beslutning om sæson 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 7. oktober 2014 at udlåne parkanlægget foran Humlebæk Station til et ugentligt loppemarked (lørdag fra 9 til 14) på følgende vilkår:

  • At der ikke må køres med biler på grusstierne på anlægget.
  • At petanquebaneområdet skal holdes fri fra boder.
  • At græsarealer, stier mv. skal retableres, hvis loppemarkedet påfører skader herpå.
  • At loppemarkedsinitiativet evalueres efter de første ca. 3 måneder, og derefter årligt.

Økonomiudvalget vedtog 23. marts 2015, at lejen i Humlebæk fastsættes til 1.000 kr. pr. måned fra 2016, svarende til lejen for areal til loppemarked i Nivå.


Evaluering

Evaluering af loppemarkedet i Humlebæk fandt sted den 11. august 2015 med deltagelse af initiativtagerne, formand for Humlebæk Erhvervsforening, en butiksdrivende i området, samt repræsentanter for administrationen.


Evalueringsmødet drejede sig især om parkeringsforholdene i området. Tidsbegrænsningen på parkeringspladserne langs parkanlægget overholdes ikke, og de handlende er ikke opmærksomme på parkeringsmulighederne ved stationen og ved Humlebæk Centeret. Det blev konkluderet, at hvis loppemarkedet fortsætter i 2016, bør der etableres en bedre skiltning, der informerer om p-mulighederne ved stationen og ved Humlebæk Centret.


Der blev på evalueringsmødet rejst forslag om at rykke loppemarkedsdagen til søndage, hvor der er mere stille i Humlebæk. Initiativtagerne er dog ikke interesserede i søndage, da der allerede er en del veletablerede søndags-loppemarkeder i området (bla. Kokkedal og Hørsholm)


Initiativtagerne bag loppemarkedet oplyste i forbindelse med evalueringsmødet, at vejret ikke var gunstigt loppevejr i 2015, og at der kun var tre rigtig gode dage. Nogle lørdage var der kun 3-4 stadepladsholdere, hvilket ikke kan få et loppemarked til at løbe rundt.


Ny ansøgning

Initiativtagerne til loppemarkedet i Humlebæk har på baggrund af deres erfaringer i 2015 fremsendt ønske om at fortsætte i 2016 men med en reduceret aktivitet. De vil således gerne afholde loppemarked den 1. lørdag i maj, juni, juli, august, september og oktober måned fra kl. 9 til 15.


Med hensyn til leje af parkanlægget ønsker initiativtagerne at kunne leje arealet vederlagsfrit, alternativt ca. 500 kr. for hele sæsonen.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en koncentration af loppemarkedsaktiviteten en enkelt gang om måneden vil være hensigtsmæssigt for loppemarkedet såvel som for de butiksdrivende i området. Dog vil et loppemarked den første lørdag i månederne muligvis kunne indebære konflikt med de butiksdrivende omkring parkering - uanset at der etableres henvisningsskilte som aftalt ved evalueringsmødet. De butiksdrivende oplever den første lørdag i måneden som de vigtigste handelsdage.


Lejeafgiften bør efter administrationens vurdering reduceres svarende til reduktionen af aktiviteten. Økonomiudvalget fastsatte i 2015 lejen til 1.000 kr. om måneden, hvilket i store træk svarer til 250 kr. pr loppemarkedsdag. Med planer om seks loppemarkedsdage i 2016 vil lejeafgiften for hele sæsonen udgøre 1.500 kr.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget hvad angår anvendelsen.

Økonomiudvalget hvad angår lejen.

Indstilling

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets kompetence:


  1. At parkanlægget mellem Humlebæk Strandvej og Station i sæson 2016 udlånes til loppemarked første lørdag i hver måned.

 

  1. At vilkårene for udlånet er de samme som for sæson 2015, dog således at evaluering kun foretages en enkelt gang.

 

Økonomiudvalgets kompetence:

 

  1. At afgift for udlånet fastsættes til 250 kr. pr. lørdag, svarende til 1.500 kr for hele den planlagte sæson.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Administrationens indstilling pkt. 1 og 2 vedtaget, idet udvalget gør opmærksom på, at stadeholdere ikke må parkere langs parken med henvisning til parkeringsreglerne sydøst for Humlebæk Station.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkender Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.


Økonomiudvalget præciserede, at stadeholderne og kunderne ikke må parkere langs parken. Der henvises med skiltning til parkeringsarealerne sydøst for stationen.