Nr.44 - Revision af politik for Kommunale Ejendomme

Sagsnr.: 15/33826

 

Beslutningstema

Godkendelse af revideret udgave af politik for Kommunale Ejendomme

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revidering minimum en gang i hver Byråds periode. Drøftelserne af de enkelte politikker tager udgangspunkt i de enkelte fagudvalg, og reviderede politikker godkendes endeligt i Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 1. december 2015 at revidere Politik for Kommunale Ejendomme.

Da politikken er ramme sættende for budgettet, revideres politikken forud for at budget processen igang­sættes, senest i februar. Den reviderede politik skal derfor vedtages af Byrådet den 29. februar.

 

Politik for de Kommunale Ejendomme

Politikken er et overskueligt og lettilgængeligt dokument, der viser Byrådets overordnede politik for området. En politik er således en tilkendegivelse over for borgerne om, hvad de kan forvente inden for de kommunale ejendomme.

 

Dermed foretages med politikken også en politisk prioritering som administrationen efterfølgende skal bruge som rettesnor.

Politikken for de kommunale ejendomme omhandler politiske standpunkter indenfor bygninger (vedligeholdelse, indeklima, ombygninger, udearealer m.v.) og energi.

 

I forhold til Politik for Kommunale Ejendomme af 2012 er der kun foretaget mindre rettelser.

Der er en enkle rettelse i de politiske standpunkter i forhold til LAR – (Lokal afledning af regnvand). I den tidligere udgave af politikken stod: ”Der skal være lokale afledning af regnvand (LAR) på alle kommunens ejendomme i 2020.”

Dette er ændret til: ”I forbindelse med ny anlæg og renovering etableres så vidt muligt lokal afledning af regnvand (LAR). Der er i den forbindelse særligt fokus på de bygninger som ligger i risikozonerne med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen.”

 

Derudover er de politiske stand­punkter uændret og foreslås videreført i den reviderede politik.

 

Sammenhæng på tværs af politikker

Den reviderede Politik for Kommunale Ejendomme spiller sammen med de andre politikker på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

 

Klima- og Energipolitikken fokuserer ligesom Politik for Kommunale Ejendomme på energibesparelser i kommunens bygninger og sætter retningen for håndtering af øgede regnmængder, mens Natur- og Miljøpolitikken omhandler miljøhensyn i forbindelse med klimatilpasningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At revideret Politik for Kommunale Ejendomme godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-02-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.