Nr.42 - Sociale medier

Sagsnr.: 15/27884

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om den personalepolitiske vejledning ”Når vi færdes på de sociale medier”

Sagsfremstilling og økonomi

På få år har Facebook og andre sociale medier, såsom Twitter, Instagram, Google+, Linkedin, ændret vores kommunikationsveje. Brugen af de sociale medier har vendt op og ned på vores kommunikationsstrømme og vores opfattelse af kommunikation og dens virkning og rækkevidde.  For kommunen åbner de sociale medier for helt nye muligheder for at være i dialog og kontakt med borgerne. 


Fredensborg Kommune ønsker at være en professionelt kommunikerende organisation, som benytter mulighederne for interaktiv dialog med borgere og brugere. Denne form for dialog er fx mulig via Facebook og andre sociale medier.


I takt med, at de sociale medier er blevet et arbejdsredskab, og et sted vi færdes dagligt, giver det anledning til, at vi på vores arbejdsplads får talt om måden, vi er til stede på de sociale medier.  Der er derfor udarbejdet en personalepolitisk vejledning, hvor ansatte  kan læse om kommunens rammer for, hvordan de nye kommunikationskanaler benyttes som arbejdsredskab, til gavn for vores borgere.


Den personalepolitiske vejledning ”Når vi færdes på de sociale medier” har været drøftet i MED-organisationen og det opfordres til at der fortsat er opmærksomhed på brugen af sociale medier og rammerne derfor.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.