Nr.39 - Budgetproces 2017-20 program og tidsplan

Sagsnr.: 15/38734

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende programmet til budgetseminariet i april.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet forelægges program til budgetseminariet den 29. april.

Med aprilseminariet tages der hul på de indledende drøftelser for det kommende budget for 2017-20. Ligeledes er intentionen med seminariet, at byrådet med aprilseminariet drøfter eventuelle rammer samt bestillinger for budgetseminariet i august.

 

Program til aprilseminariet

Programmet vil om formiddagen have fokus på kernevelfærd, og der vil være oplæg fra både intern og ekstern oplægsholder. Formiddagen afsluttes med politiske refleksioner over formiddagens oplæg.

 

Efter frokost vil cheføkonom Morten Mandøe fra KL tale om de nationaløkonomiske rammer for kommunerne, herunder konsekvenserne for økonomistyringen i kommunen. Herefter vil økonomichef Henriette Lilleør fremlægge Fredensborg Kommunes nøgletal efterfulgt af oplæg om Fredensborg Kommunes økonomiske situation og handlemuligheder. Eftermiddagen afsluttes med drøftelser i partierne om budgetvurderingens anbefalinger og handlemuligheder.

 

 

Tidsplan for budgetprocessen 2017-20

Den overordnede tidsplan for den kommende budgetproces er vedlagt som bilag. Tidsplanen er delt op i fem overordnede dele, idet der er en forberedelse, godkendelsesfase i forbindelse med aprilseminariet, bearbejdningsfase frem mod augustseminariet og herefter en beslutningsfase samt afslutningsvis en udmøntningsfase.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og håndbog for god økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At program for aprilseminaret godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Anbefaler administrationens indstilling.