Nr.37 - Økonomisk Orientering - Januar 2016

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 31. januar 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo januar fremgår af tabellen nedenfor.
Budgettet er inklusive budgetrevisionen per 30. november 2015.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo januar 2016

Økonomi (forbrug i procent)

Januar 2015

Januar 2016

Drift              

7,6

7,4

Anlæg

4,3

4,6

Likviditet (12 måneders
gennemsnit i mio. kr.) 

 

Likviditet

18,1

40,2

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

5,9

3,8

Lønforbrug

8,4

8,2

 

Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af januar 7,4 pct.
Dette er 0,2 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015 og 0,9 procentpoint lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet(der vil give en forbrugsprocent på 8,3 pct.).

På Anlægsområdet er forbrugsprocenten 4,6 pct. mod 4,3 pct. på samme tidspunkt i 2015. Målt i absolutte tal er der et nettoforbrug på 4,6 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i januar 2015.

Likviditeten er ved udgangen af januar 40,2 mio. kr. svarende til ca. 1.000 kr. per indbygger i kommunen. Ved udgangen af januar 2015 var likviditeten 18,1 mio. kr. Likviditeten er således vokset med 22,1 mio. kr. siden januar 2015 og med 30,1 mio. kr. siden udgangen af maj 2015, hvor likviditeten var lavest.

Figur 1. Udvikling i Kommunens likviditet frem til 8. februar 2016


I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2016-20.

I 2016 er der kun én fælles reserve for drift og anlæg som er placeret under driftsreserven. Der var oprindelig bevillingsreserver for 40 mio. kr. i 2016, de resterende 31,3 mio. kr. er brugt til at dække merforbrug i 2015 Ældre, Handicap og Socialpsykiatri samt til genopretning af økonomien på Nivå Skole Nord i 2016.  


Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2016

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

8.700

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

8.130

10.000

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet.
Folketallet var pr. 1. februar 2016 40.091. Folketallet i Fredensborg Kommune er således øget med 11 siden begyndelsen af 2016 og med 352 siden begyndelsen af 2015.


Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

Primo 2016

1. Februar 2016

Folketal

39.739

40.080

40.091

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.