Nr.35 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2016

Dagsordenen blev godkendt.