Nr.316 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

317. Forpagtningsaftale Lagunen - Lukket

318. Aftale om brugsret til areal ved Højsager Mølle - Lukket

319. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid - Lukket

320. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid - Lukket

321. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - Lukket

322. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

317. Forpagtningsaftale Lagunen

·  Godkender administrationens indstilling.


318. Aftale om brugsret til areal ved Højsager Mølle

·  Godkender administrationens indstilling.


319. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

·  Godkender administrationens indstilling.


320. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

·  Godkender administrationens indstilling.


321. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

·  Godkender administrationens indstilling.


322. Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse

·  Sagen behandles på det kommende byrådsmøde.