Nr.315 - Orientering

Beslutningstema

KL Topmøde

Henvendelse vedr. elev

Orientering om henvendelse fra 3B

Modulvogntog

Forplejning til udvalgsmøder

Spørgsmål vedr. IT

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.