Nr.311 - Godkendelse af anlægsregnskab - Ombygning af Lindegården

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Ombygning af Lindegården

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060303002 – Ombygning af Lindegården fremgår af tabellen herunder


 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

15.216.000

-1.440.000

13.776.000

Afholdte udgifter i alt

15.098.985

-1.444.403

13.654.582

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

117.015

4.403

121.418


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 121.418 kr.


Projektet har omfattet: Renovering af de eksisterende 24 boliger samt opførelse af 12 nye boliger. I den forbindelse er servicearealerne og fællesarealerne ligeledes moderniseret. Lejerbo, som er ejer af bygningerne har stået for finansiering af boligdelen. Fredensborg Kommunes andel har omfattet udgifter til renovering af servicearealer i den eksisterende bygning samt nyopførsel af servicearealer i den nye bygning med 12 boliger.

Bevilling

Mindreforbruget på 121.418 kr. prioriteres i forbindelse med behandlingen af budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes
  2. At mindreforbruget lægges i kassen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Social –og Seniorudvalgets indstilling.